Stiftere

Robert André Lee Rødsten

Robert innehar en bachelorgrad i internasjonal markedsføring fra universitetet i Bø i Telemark og Molloy College i New York.
Han har jobbet 6 år innen detaljhandelen. Både som selger, avdelingsleder og sist som assisterende salgsleder på nasjonalt nivå.
Robert er deleier av QMA og avslutter samtidig sin mastergrad.

 

 

 

 

 

Ramona Rødsten Kohmann

Ramona tok sin IT- utdannelse ved Den Polytekniske Høyskolen i Oslo, Norway. Hun har jobbet 12 år i finanssektoren og hadde ansvaret for inkassoavdelingen de siste 6 årene. Hun innehar en personlig inkassobevilling.
Før hun startet QMA jobbet hun som IT- prosjektleder.