Mål og visjon

Mål for foretaket:

"Vårt mål er å støtte og bidra til bærekraftig utvikling, økt personlig helse og et bedre miljø gjennom rettferdig og balansert selskapspraksis.".

 

Vårt ønske:

"Vi vil tilby deg et bedre alternativ!"

 

Vår visjon

QMA's strategi for å nå vårt mål er å sile ut, og gjøre tilgjengelig produkter og tjenester som er innovative og av høy kvalitet.
Alle våre produkter må gi en opplevelse av merverdi og være produsert med hensyn til miljø og personlig helse.

QMA vil ikke distribuere noe som er fremstilt på en slik måte at det går ut over miljø og/ eller personer i direkte befatning med et produkt eller en tjeneste.
Vi ønsker å være et åpent selskap i alle deler av hvordan vi jobber.
Dette for å sikre at vi imøteser våre kunders høye krav til kvalitet.